Montessori Okulu Nasıl Olmalı?

Montessori Okulu Nasıl Olmalı?

“Eğitim birinin aktardığı sözleri dinlemekten ziyade, çocuğun içinde bulunduğu koşulları deneyimlemesiyle ilerleyen, doğal bir süreçtir.”
Dr. Maria Montessori

Montessori Okulu, çocuğa bağımsız olmayı sağlayacak, gelişimini destekleyen en uygun çevre olacak şekilde düzenlenmiştir. Montessori okullarında hazır çevre sistemi kullanılır.

Eğitim sürecinde en önemli dönemin çocuğun ilk altı yılı olduğunu her zaman savunmuş olan Dr. Maria Montessori, çocukların ilgileri ve eğitimlerinin kritik aşamalar denen dönemlerden geçerek geliştiğini belirtir. Doğru zamanda, doğru uyarılar, doğru ortamlar ve uzman rehberler ile beslendiğinde her kritik dönem aşaması çocuğun gelişimini destekleyen fırsatlar oluşturur.

Montessori okulu, ortak bir felsefeye bağlıdır ve her bir Montessori Okulu eşsizdir. Okullar bir ev içerisinde ev ortamı yapısında veya özel bir kampüse inşa edilmiş olabilirler. Montessori ticaret markası değildir. Amerikan Montessori Topluluğu bir Montessori okulu nasıl olmalı sorusuna bazı kriterleri baz olarak koymuştur. Bunlar;

Okulun; tamamiyle Montessori eğitimine göre hazırlanmış geliştirici öğrenme materyallerine sahip olması
Okulun; Montessori öğretmen eğitim programındaki kriterleri karşılayan rehberlere sahip olması
Okulda; Montessori eğitim modeline bağlı olarak ders işleniyor olması
Okulun; farklı yaş gruplarının olduğu sınıfları barındırıyor olmasıdır.

Montessori okulunda, doğal dünyayı yansıtacak her şey vardır. Hayvanlar, çiçekler, tohumlar, gündelik hayatta kullanılan materyaller, çocuk ile evi, çocuk ile çevresi arasında bağ kurma rolü oynarlar. Dışarıdaki oyun alanları güvenli ve çekicidir.

Montessori Okulu Sınıfları Nasıl Olmalıdır?

Montessori sınıflarında, çocuklar sınıf içinde istedikleri gibi dolaşabilirler. Montessori sınıfında çocuk, istediği etkinliği kendisi seçmektedir. Çocuğun istediği etkinliği seçmesi için gerekli ortam hazır halde bulundurulur. Ayrıca, çocuklara okulda bulunan diğer alanları istedikleri gibi kullanma özgürlüğü de sunulmaktadır.

Montessori sınıfı, gerçek ve doğal olmalıdır. Bu amaca uygun materyaller, günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçlerdir. Çocuk, doğuştan sahip olduğu zihinsel becerilerini ve yeteneklerini zengin uyarıcılarla bezenmiş çevrede geliştirebilmektedir.
Montessori sınıfında her materyalden birer tane vardır. Bu şekilde çocuk, kullanmak istediği materyali almak istediğinde diğer çocukların bu materyal ile işinin bitmesini de beklemektedir. Böylelikle çocuk, başkalarının haklarına saygı göstermeyi ve sabırlı olmayı algılamaktadır.

Montessori okulu sınıfları, Montessori felsefesi gereği, mutlu bir ortam sağlar, sınıflar aydınlık ve rahattır. Sınıflarda sadelik ve uyum ön plandadır. Materyaller bölümlerine göre sınıfta düzenlenmiş özel alanlarda bulunmaktadır. Tüm materyaller Montessori raflarında, soldan sağa doğru, kolaydan zora, basitten karmaşığa olacak şekilde dizilerek düzenlenmiş ve tepsi, sepet, kutu gibi özel alanlarında bulunmaktadır. Bunlar çocuğun kendini geliştirmesini, özgüven kazanmasını, araştırmasını, nezaket kazanmasını da sağlayacaktır. Çocuğun özgürce hareket edebileceği ortam, onun kendi başına çalışmasını ve algılarını daha fazla kullanmasını sağlar.

Montessori Okulu sınıflarında, materyaller çocukları fiziksel özelliklerine en uygun şekilde düşünülüp tasarlanmış ve yerleştirilmiştir. Hafif ağırlıktadırlar, çocuklara uygun ve çocukların boy oranına dikkat edilerek tasarlanmışlardır. Materyaller kapaksız ve çocukların rahatlıkla ulaşabileceği raflarda bulunur, bu şekilde çocuk, kimseden istemek zorunda kalmadan materyallere ulaşabilir. Her şey belirli bir yerde durduğu için çocuk gereksinimi olan şeyleri nerede bulacağını bilir.

Montessori sınıfında; mobilyalar hareket edebilen şekildedir. Dolaplar, elini uzattığında yetişebileceği yerdedir. Kilitler kolaylıkla kullanabileceği şekildedir. Çekmeceler kolay açılıp kapanabilirdir. Kıyafet askıları kendilerinin kıyafeti asabileceği şekildedir. Kısacası materyaller çocuklara en uygun şekilde tasarlanıp kullanıma sunulmuştur.

Yorumunuzu Paylaşın


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir