Montessori Okulları Hakkında Önemli Bilgiler

Montessori Okulları Hakkında Önemli Bilgiler

Montessori okulları, Montessori felsefesini benimseyen, çocukların kendilerinin yönettikleri etkinlikleri, kendileri algılayarak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayan bir eğitim sistemidir.

Okullar ancak Montessori prensipleri ve felsefesine uygun ortamlar haline getirildiğinde, uygun materyaller ile donatılıp, Montessori Rehber sistemini kullanıyorsa, Montessori okulu olmaya hak kazanabilir. Bu nedenle ailelerin okul seçimlerinde Montessori felsefesini en iyi şekilde algılamaları ve bilmeleri doğru ve gerçek Montessori okulunu seçebilmeleri için önemlidir. Bir okulun Montessori okulu olabilmesi için Montessori kriterlerinin hemen hepsini yerine getirmiş ve uyguluyor olması gerekmektedir.

Montessori Felsefesi Nedir?

İtalya’nın ilk kadın doktoru olan pedagog ve antropoloji profesörü Maria Montessori bin dokuz yüzlü yılların başında çocukların bireyselliğine dayanan bir pedagoji geliştirdi. Montessori, yaptığı çalışmalar sonucu sanıldığının aksine çocukların ödüllerden, cezalardan, yetişkinlerin programladığı eğitim anlayışlarından, hatta oyuncaklardan, şekerlemelerden, öğretmen masasından ve toplu derslerden hoşlanmadıklarını tespit etti. En temel öğesi özgür seçim ve her çocuğun kendi hızında ilerlemesi olan bu sistemde tamamen çocuğa uygun olarak hazırlanmış bir çevrede, çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük tanınan, kişiliğinin gelişimini destekleyen, bireye özgü bir eğitim veriliyor.

Montessori Okullarının Özellikleri ve Montessori Eğitimi

Montessori okullarında eğitim tek yaş grubuna dayalı olmayan yani farklı yaşlardan çocukların bir arada oluşturduğu sınıflarda yapılır ve bu anlayış çocuğun beynini doldurulması gereken boş bir şişe olarak görmez. Bu felsefeye göre her çocuk kendisine has bir potansiyelle doğar bu nedenle eğitimin amacının da çocuğun içindeki potansiyelinin en yüksek noktasına ulaşmasını sağlamak olmalıdır. Montessori Yöntemi çocuğun bir birey olarak tüm özelliklerini mümkün olabilecek en ileri seviyede geliştirmesini hedefler. Bu yolda çocuğu, sorular üreten ve sorularına cevaplar bulabilen biri olarak yetiştirmeyi hedefler. Önemli olan kişinin kendine yeterli bir birey olabilmesidir. Montessori Yöntemi özünde, üreten ve mutlu olan insanlar yetiştiren bir hayat eğitimidir.

Bugün Montessori metodu dünya üzerinde 7.000’den fazla okulda uygulanıyor. Büyük yaşlara uygun bir okul olmadığı için ülkemizde Montessori ’nin daha çok ufak çocuklara yönelik olduğu düşünülüyor. Aslında Montessori metodu, doğumdan 18 yaşına kadar tüm çocuklar için geçerli eğitim yaklaşımları öneriyor.

Montessori yaklaşımının temelleri belli olmakla beraber, her Montessori okulu bu esasları yorumlayarak kendi eğitim modelini geliştiriyor. Dolayısıyla Montessori okulları arasında farklılıklar olabiliyor. Ayrıca sınıftaki öğrencilerin kişiliği, öğretmenin eğitimi/tecrübesi/kişiliği, eğitim materyallerinin nasıl kullanıldığı da okulları birbirinden farklılaştırabiliyor. Bu nedenle bir Montessori okulunu düşünen ebeveynler, o okulda nasıl bir uygulama yaptığını araştırmalı ve akıllarına yatan okulu seçmeli.

Montessori Okullarındaki Rehberlerin Özellikleri

Montessori sadece materyallerin temin edilmesi ve uygun binaların sağlanmasıyla uygulanabilen bir sistem değil. Bu felsefeyi iyi anlamış ve özümsemiş kişilerin bu eğitimi vermesi gerekiyor. Dr. Maria Montessori, Montessori okullarında yetişkinlerin çok farklı rollerde bulunduğuna dikkat çekmek için öğretmen tanımlaması yerine rehber tanımlaması kullanmıştır. Rehber eğitimde kolaylaştırıcı olarak hareket eder, müdahaleci değildir, dikkatli bir gözleyici ve uygulama rehberi olarak çalışır.

Montessori okullarında çocuk, ailesinden fazla rehberi ile vakit geçirmektedir. Rehberin bu nedenle çocuğa gerekli olmayan şartlandırmalar vermemesi, müdahaleci ve yargılayıcı olmaması gerekmektedir. Montessori okullarında görev alacak rehberler mutlaka Montessori felsefesi eğitimlerini bitirdikten ve sertifikalarını aldıktan sonra Montessori Rehberi adını almaktadırlar. Montessori rehberi olabilmek için yazılı ve sözlü sınavlardan geçerek sertifika sahibi olunur. İyi bir rehber, eğitimi boyunca tüm alanlardaki materyallerle pratik yapmaya çok zaman ayırır.

Montessori rehberleri; rehber, model, gözlemci, aileler ile iletişim içinde olma, alanında uzman ve rapor tutucu rollerinde yer alırlar. Rehber, çocuk ile çevre arasında bağlantıdır. Çocukların her birini dikkatli ve düzenli olarak gözlemler ve ihtiyaçlarını değerlendirerek gelişimini destekler. Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre çevreyi sürekli olarak dinamik halde tutar. Her çocuğun bireysel gelişimini gözlemleyip değerlendirir. Bu gözlemler; çocuğun konsantrasyonu, odaklanma seviyesi, sosyal gelişimi, materyallerin kullanımına ve amacına hakim olması, bedensel sağlık gibi konularda yapılır. Bu gözlemleri objektif bir şekilde değerlendirip, özel eğitim planı hazırlayarak çocuğa rehberlik eder.

Yorumunuzu Paylaşın


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir