Montessori Okulları Ders Programı

Montessori Okulları Ders Programı

Montessori yaklaşımı çocuğun gelişimini 0- 6, 6 -12 ve 12 -18 yaş arası dönemleri olarak üç evreye ayırır. 0-6 yaş arası evre, öğrenmenin en yoğun olarak görüldüğü dönemdir. Ülkemizde Montessori metodu çoğunluk olarak okul öncesi eğitimde uygulanmaktadır.

Emici Zihinden Bilinçli Zihne Dönüşüm

Çocuğun doğumdan itibaren 6 yaşına kadar sahip olduğu en önemli ve kritik yetenek “emici zihin” dir. Emici zihni sayesinde çocuk, duyuları aracığıyla nesnelerin her birini, zihniyle adeta emerek beyninde depolar. Çocuk, ancak üç yaşında bilinç kazanmaya başlar. Montessori 3-6 yaş arasındaki çocukluk döneminde önce nesneleri beyninde depolayan çocuk, artık duyu organlarıyla dünyayı anlamlandırmaya çalışmaktadır. Bu evrede ellerin temel bir rolü vardır. Çocuk, artık bilincinin bir gereci olan elleriyle hareket etmekte ve zihninin aracılığı ile elleriyle sürekli ortama düzen vermeye çalışmaktadır. Dokunarak, hissederek incelediği nesneler hafızasına alır.

Montessori okullarında her çocuk için esnek bir eğitim süreci tasarlanır. Temelde 5 ana başlıkta eğitim sürdürülür.

Montessori Okulları Ders Programı: Günlük Yaşam Çalışmaları

Montessori okullarındaki ders programları Montessori felsefesi ile uyumlu ve çocuk odaklıdır. Montessori okulları ders programları aşağıda belirtilen çalışma bölümlerinin harmanlanması ile oluşur. 

Günlük yaşam bölümü çalışmaları arasında;

 • İnce kaba motor becerileri: Aktarma, ayırma, boncuk dizme, mandal takma, tornavida kullanma gibi farklı etkinlikler ile küçük kasların çalışması sağlanır.
 • Zarafet ve Nezaket: Günaydın ve güle güle demek, kendini tanıtmak, müsaade istemek, özür dilemek, arkadaşının elindeki bir şeyi rica etmek gibi aktiviteleri kapsar.
 • Öz-bakım: Giyim çerçeveleri ile düğme ilikleme, kurdele bağlama, saç tarama, burun silme gibi temel davranışları geliştirmeye yardımcı olur.
 • Çevre Düzeni: Bulunduğu alanı süpürme, aktivitelerden kalan kağıt, pirinç gibi malzemeleri toplama ve çöpe atma, masa sandalye fırçalama gibi alışkanlıkları destekler.
 • Yiyecek ve içecek hazırlama: Yumurta kabuğu soyma, dilimleme, meyve kesme, sürahi ve bardak kullanma gibi yetileri geliştirir.
 • El sanatları: Kağıt kesme, dokuma ve düğme dikme, fırçayla boyama gibi çalışmalar vardır.

Bu alanda hedeflenen alıştırmalar çocuğun günlük yaşamında karşılaşabileceği tüm uğraşlardan oluşur. Çocuğun bağımsızlaşmasını ve kendi işini başarmasını sağlar. 

Montessori Okulları Ders Programı: Duyu Bölümü Çalışmaları

Duyu materyallerinin amacı çocuğun duyularını etkileyerek çalıştırmaktır. Eşleştirmek, gruplamak, tanımak ve farklılıkları ayırt etmek, bütünleştirmek ve soyutlaştırmak, tasnif etmek, aynı özelliklerde seriler yapmak duyu organları için egzersizdir. Çocuk duyu materyalleri ile o güne kadar aldığı uyaranları düzene sokar. Konsantrasyon, Montessori eğitiminde çok önemlidir. Öğrenme sadece konsantrasyon sonucu gerçekleşebilir. Çocuğun yoğun bir duyu uyarısına gereksinimi vardır. Duyu materyalleri ile yapılan çalışmalar sonucu çocuğun;

 • El göz koordinasyonu gelişimini desteklemek, yaptığı işe yoğunlaşmasını sağlamak,
 • Özenli ve planlı çalışma alışkanlığını desteklemek,
 • Yazma becerilerini desteklemek, duyularını hassaslaştırmak, bellek ve görsel algısını desteklemek,
 • İnce ve kaba motor gelişimini desteklemek, Boyutları kavramasını sağlamak,
 • Yaşadığı çevreye olan duyarlılığını ve uyumunu arttırmak gibi birçok hedefe ulaşılmış olur.
 • Duyuların hassaslaştırılması ve odaklanmayı sağlamanın sonucunda dikkat eksikliği ya da hiperaktivite bozukluğu en aza indirilmiş olur ya da engellenir.

Çocuğun 5 duyusuna hitap eden materyaller kullanılır. Renk tabletleri, koku ve tat şişeleri, kulplu silindirler, farklı dokularda kumaşlar gibi çeşitli materyaller kullanılır.

Montessori Okulları Ders Programı: Matematik Bölümü

Montessori sınıfındaki matematik materyalleri çok sade ve rahatça anlaşılabilecek şekildedir. Çocuk matematiği bir çeşit oyun, zevkli bir iş olarak öğrenir. 

Önemli olan çocuğun yaptığı işlemin doğruluğu değil, matematiğin mantığının  ve matematiksel kavramların öğrenilmesidir. Üstelik Montessori materyallerinde hata kontrolü özelliği olduğu için yanlış bir sonuç kendini hemen belli edecektir. 

Montessori Okulları Ders Programı: Dil Bölümü

Çocuk dille ilgili kazanımlarına kendi isteği doğrultusunda, kendi keşifleri ile ulaşır. Bu sebeple çocukların dil eğitimi için özel olarak hazırlanmış materyaller kullanılır. Çocuk bu materyalleri kullanarak doğal bir süreçte yeni kavramlar ve yeni kelimeler öğrenmektedir.

Maria Montessori, yazmanın okumadan önce geliştiğini saptamıştır. Montessori felsefesine göre; yazma öğrenildikten sonra okuma daha rahat öğrenilmektedir. Kum tepsisi, büyük küçük harfler gibi farklı materyaller bu alan gelişiminde kullanılır.

Montessori Okulları Ders Programı: Kozmik Eğitim Bölümü

Montessori okulundaki tüm materyaller, masalar, sandalyeler, bardaklar, tabaklar her şey doğal malzemelerdendir. Montessori felsefesi, çocuğu doğal malzemeyle tanıştırıp, daha yaşamının ilk yıllarında çevre, doğa bilincini vererek, çocukta yerleşik bir davranış oluşmasını sağlar. 

Kozmik eğitim, çok kapsamlı bir alan olmakla birlikte çocuğun yaşadığı dünya ile bağlantısını destekler. Yaşadığı evden, evrene uzanan bir boyut kavramını öğrenir, ülkeleri ve kıtaları tanır, bitkiler ve hayvanlar hakkında bilgiye sahip olur.

Yorumunuzu Paylaşın


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir