Montessori Okul Öncesi Eğitim

Montessori Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitimlerde pek çok eğitim yöntemi uygulanmaktadır. Bu eğitim yöntemleri arasında Montessori Metodu çocuk merkezli olması, kullanılan materyallerin tamamen Montessori felsefesine uygun olarak hazırlanması ve Montessori felsefesinin eğitim metotlarında kullanılması nedeniyle Montessori okul öncesi eğitim diğer eğitim metotlarına göre farklılaşır.

İtalyan bilim insanı ve eğitimci Dr. Maria Montessori tarafından geliştirilen bu eğitim yaklaşımında çocuklar gerçek materyaller ile çalışmakta ve bu materyaller çocuğun gelişimini desteklemektedir.

Okul Öncesi Eğitimde Montessori Metodu

Okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitimine başladığı güne kadar geçen zamanı kapsamaktadır. Çocukların yaşamlarında önemli role sahip bedensel, ince ve kaba motor becerileri, sosyal gelişmeleri, duygusal gelişmeleri, zihinsel ve dil gelişimleri büyük ölçüde okul öncesi dönemde kazanılır ve şekillenir. Okul öncesi dönem bir gelişim ve eğitim sürecidir.

Çocuklar dünyaya geldikleri anda öğrenmeye başlarlar. Okul öncesi dönem öğrenmenin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde edinilen alışkanlıklar tüm hayat boyu sürer. Okul öncesi dönemde temel oluşturan kişilik yapısı, sosyal gelişim, psikolojik gelişim daha sonraki yıllarda yön değiştirmez sadece aynı yönde gelişmeye devam eder.

Montessori okul öncesi eğitim aşamasında Dr. Maria Montessori çocukluk dönemi için özgün bir eğitim felsefesi oluşturmuştur. Temeli bireysel eğitime dayalı olan Montessori okul öncesi eğitim çocuğun bağımsız olmasını sağlamak, çocuğa her şeyi bulabileceği ve gelişimini destekleyen en uygun çevreyi hazırlar. Çocuğun aktif katılımı sayesinde çocuklar katılım sağlamayı, seçim yapma özgürlüğünü, iletişim becerilerini geliştirirler. Amaç çocuğa sadece bilgi aktarmak değil, çocukta araştırma isteği uyandırmaktır. Montessori okul öncesi eğitim ile çocuk doğa ile iç içedir. Bu yaklaşımda öğretilecek olan bilgiler, çocukların anlayabileceği düzeyde somutlaştırılır ve ezber kaygısı olmadan öğrenilmeleri için de bir takım yöntem ve materyallerle sunulur. Farklı duyu organları ile materyallerin çeşitli özelliklerini keşfetmeleri, öğrenmeleri için çocuklara özgür ve rahatlatıcı bir ortam sunulur. Çocuklara ihtiyacı olan çevreyi sağlamak ve o çevre içerisinde bağımsız bir şekilde öğrenmesine olanak sunmak esas alınır. Montessori yaklaşımında gerçeklik ve doğallık büyük önem taşır.

Çocuk kendi kendine ve arkadaşları ile içiçe olarak, deneyerek ve tekrarlayarak öğrenir. Montessori okul öncesi eğitim temelindeki ana noktalar; günlük yaşam becerileri etkinlikleri, duyu eğitimi etkinlikleri, matematik etkinlikleri, dil geliştirici etkinlikler, Kozmik eğitim- evrensel öğrenme etkinlikleri şeklindedir. Montessori okul öncesi eğitimde, çocuk etkinlik materyalini kendisi seçtiği için algısı ve ilgisi en üst seviyede olur. Çocuk, etkinliği kimse tarafından bölünmeden çalışır ve tüm duyularını kullanır.

Günümüzde Montessori yaklaşımı birçok ülkede okul öncesinde ve ilköğretimde bir eğitim modeli olarak uygulanmaktadır. Montessori yaklaşımının temeli bireysel eğitime dayanır. Yetişkinin çocuğun gelişim sürecinde yapabileceği tek şey çocuğun önündeki engelleri kaldırmak ve onun ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu yaklaşımda her çocuğun kendine özgü bir birey olduğu ve kendi kapasitesi doğrultusunda öğrenebildiği kabul edilir.

Çocuklara araştırma, deneme, hatalar yapma ve bunları kendi kendilerine düzeltebilmeleri için fırsatlar tanınır. Eğitim, çocuğun sahip olabileceği deneyimleri zenginleştirme ve tecrübelerini ilerletme yönünde çocuğa olanaklar sunulmasıyla mümkün olabilir.

 

Sınıflarda ve okuldaki diğer alanlarda çocuklar istedikleri şekilde, özgürce dolaşma hakkına sahiptirler. Aynı zamanda, sınıflarda alışılmışın dışında, farklı yaş gruplarından çocuklar bulunur. Bu sistem, çocukların birbirlerinden öğrenmelerine, deneyim kazanmalarına ve toplumsal gelişimlerine olanak sağlamaktadır. Montessori öğrenme ve eğitim alanlarında, çocuğun istediği etkinliği seçebilmesi için gerekli ortam hazır bulunur dolayısıyla çocuklar ne yapmak istediklerine kendileri karar verir. Kendilerine ve ilgilerine göre seçtikleri etkinliklerle, istedikleri süre boyunca ilgilenirler.

Yorumunuzu Paylaşın


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir