Montessori Eğitmeninin Diğer Eğitmenlerden Farkı Nedir?

Montessori Eğitmeninin Diğer Eğitmenlerden Farkı Nedir?

Montessori eğitimi diğer alternatif eğitimlere göre farklı bir yaklaşımla hareket eden bir eğitim sistemidir. Çocuğun özgüvenli bir şekilde gelişimini destekler ve baştan sona çocuğun başlı başına bir birey olduğunu savunur. Dolayısıyla bu yönüyle diğer eğitim sistemleriyle arasında ciddi bir fark mevcuttur.

Montessori eğitimini veren eğitmenler de uygulayıcı olabilmek için oldukça detaylı bir süreçten geçmektedirler. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya üniversitelerden uygulayıcı olabilmek için eğitim almaktadırlar. Bu eğitimlerin sonunda bir sınav uygulanır ve başarılı olan adaylar Montessori Eğitmeni sertifikasını almaya hak kazanır.

Bütün bunların sonucunda Montessori eğitmenleriyle diğer eğitmenler arasında birtakım farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu farklardan kısaca bahsedecek olursak;

 • Montessori eğitmenleri çocukların inisiyatif sahibi olmasından yanadır; diğer eğitmenler ise inisiyatifi daha çok kendileri kullanmayı tercih eder.
 • Montessori eğitmenleri çocukların kendi kendilerine deneyimlemeleri için rehberlikte bulunur; diğer eğitmenler ise daha kontrolcü ve müdahaleci davranabilir.
 • Montessori eğitmenleri rekabetçi bir ortam yaratmaz ve çocuğu diğer çocuklarla bir yarışa sürüklemez, başka çocuklarla karşılaştırma yapmaz; diğer eğitmenler rekabetçi bir ortam yaratarak çocukların başarılarını karşılaştırır.
 • Montessori eğitmenleri çocuğa seçim hakkı tanır, diğer eğitmenler ise kendi seçimleri ile çocuklara eğitim vermeyi tercih eder.
 • Montessori eğitmenleri çocuğa sorun çözme becerisini kazandırmak ister ; diğer eğitmenler oluşan sorunları kendileri çözme yoluna gidebilir. 

 Yukarıda belirttiğimiz farkların sayısını çoğaltmak mümkün. Burada esas olan şey aslında eğitim öğretime yaklaşım tarzıdır. Montessori başlı başına bir felsefedir. Geleneksel eğitim sisteminden onu ayıran belki de en büyük özellik budur. Montessori sisteminin artılarından bahsederken klasik eğitim sistemlerini eleştiriyor gibi görünsek de aslında bahsetmek istediğimiz şey aradaki yaklaşım farkıdır. 

 • Çocuktaki sorumluluk duygusunu geliştirir.
 • Özgüvenli çocuklar yetiştirmeyi hedefler.
 • Çocuğun problem çözme becerisi için çocuğu cesaretlendirir.
 • Çocuğun önderlik etmesine izin verir.
 • Çocuğu bir kaşif gibi görür.
 • Çocuğun herhangi bir dış motivasyona ihtiyaç duymadan kendi kendini motive etmeyi öğrenmesini hedefler.
 • Çocuğa araştırma yapma imkanı tanır.
 • Çocuğun empati yapabilme olanağı tanır.
 • Çocukların doğuştan gelen merak duygularını gidermede destekçi bir tavır takınır.
 • Montessori eğitmenleri için başarı çocuğun mutlu olması ve mutlu olacağı şeyleri keşfedebilmesidir. 
 • Çocukların konsantrasyon becerisini edinmesine katkıda bulunur. 
 • Her çocuğun her bilgiyi farklı şekilde öğrendiğini kabul eder ve çocuklara yaklaşımda genel bir tavır takınmaz.
 • Çocukların kendine has öğrenme ihtiyaçlarına saygı duyar.
 • Çocukların öğrenmesi için ihtiyaç olan en uygun ortamı çocuklar için hazırlar.
 • Öğrencileri arasında adaletli davranır ve her öğrenciyi eşit haklarda görür.
 • Çocuklara nezaketli yaklaşmayı öğretir.

Yorumunuzu Paylaşın


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir