Montessori Eğitim Programı

Montessori Eğitim Programı

Bebekler, küçük çocuklar ve okul öncesi çocuklar için Montessori Eğitim Programı, öz bakım becerileri, uygulamalı öğrenme ve işbirlikçi oyuna dayanmaktadır. Montessori sınıfında, çocuklar öğrenimlerinde özgür seçimler yaparken, öğretmen çocukların ilerlemelerini yönlendirmek için yaşa uygun etkinlikler sunar. Çocuklar, kilit öğrenme alanlarını keşfetmek, zekalarını geliştirmek ve tam potansiyellerine ulaşmak için bireysel olarak veya küçük gruplar halinde çalışırlar. Her Montessori programı, hem yaşa hem de beceri düzeyine uygun zorluklar sağlayan bir önceki programa dayanır. Bu şekilde, 0-2 yaş bebek, 2-3 yaş küçük çocuk ve 3-6 yaş okul öncesi programı, çocukları sadece okul için değil, yaşam için de hazırlamayı amaçlamaktadır.

0-2 Yaş Bebek Montessori Programı

Doktor Maria Montessori, eğitimin doğumda başlaması gerektiğini belirtmiştir. Montessori Bebek Programı, bağımsızlık yolunda ilk adımlarını atarken hızla gelişen bebekleri desteklemek için tasarlanmıştır. Bebek Eğitim Programının odak noktası, çocukların psikomotor, ince motor, sosyal ve dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak temel gelişim aşamalarına ulaşmalarını desteklemektir. 

0-2 Yaş Bebek Montessori Programı Hedefleri

 • Merak ve keşfi teşvik eden güvenli, ilgi çekici ve besleyici bir öğrenme ortamına sahip olması
 • Dil zenginleştirme faaliyetleri ile dil ve sosyal becerilerin gelişiminin teşvik edilmesi
 • Günlük işlerde bağımsızlık kazanması
 • Zarafet ve nezaketle pratik yaşam aktiviteleri ve egzersizler için fırsatlara sahip olması
 • Ortaya çıkan yeteneklerine olan güvenin artırılması
 • El-göz koordinasyonu, görsel ayrımcılık, ince ve kaba motor becerilerinin geliştirilmesi
 • Sanat ve zanaat etkinlikleri ile yaratıcılığın gelişiminin teşvik edilmesi

2-3 Yaş Arası Montessori Programı

2-3 yaş için Montessori programı duyusal temelli öğrenmeyi teşvik eden bir ortam kurarak küçük çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu programın odağı, bağımsızlık, düzen, duyusal keşif, hareket ve dil ihtiyacını artıran bu yaş gruplarını yetiştirmektir. Tüm Montessori ortamlarında olduğu gibi, çocukların faaliyetleri de çocuğu keşfetmeye yönlendirmek için düzenlenmiştir. Çocuklar bağımsız olarak veya küçük gruplar halinde çalışır ve her bir materyal bireysel gelişimleri için uygun zamanda tanıtılır.

2-3 Yaş Arası Montessori Program Hedefleri

 • Merak ve keşfi teşvik eden güvenli, ilgi çekici ve besleyici bir öğrenme ortamının sağlanması
 • İşlevsel bağımsızlık ve özerkliğin büyümesinin teşvik edilmesi
 • Çocukların güven, öz kimlik, aidiyet ve topluluk duygularının geliştirilmesi
 • Çeşitliliğe saygının teşvik edilmesi ve çevrelerine özen göstermelerinin sağlanması
 • Kaba motor koordinasyonunu ve ince motor becerilerinin geliştirilmesi
 • Çocukların eleştirel düşünme ve deneme gibi beceri ve süreçler geliştirmeye teşvik edilmesi
 • Etkili iletişim ve sosyal becerilerin gelişiminin teşvik edilmesi

3-6 Yaş Okul Öncesi Montessori Programı

3-6 yaş arası çocuklar, çevrelerinin, dilinin ve kültürünün her yönünü özümseyerek dünya hakkındaki bilgilerini sürekli olarak inşa eden duyusal kaşiflerdir. Bu döneme yönelik Montessori programı; kendi kendine eğitim materyalleri ile duyusal deneyimler yoluyla doğuştan gelen öğrenme isteklerini desteklemek ve bu yaş grubunun özel ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bu yaş grubunda, çocuklar kendi görevlerini seçer ve eğitimli bir öğretmenin nazik rehberliği altında kendi hızlarında bağımsız olarak çalışırlar. Okulöncesi programının odak noktası çocukları okula hazırlamak ve bağımsızlık, güçlü bir öz gönderme, kendini motive etme ve öğrenme sevgisi geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

3-6 Yaş Okul Öncesi Montessori Programı Hedefleri

 • Okul öncesi çocuklar için güvenli, ilgi çekici ve besleyici bir öğrenme ortamı sağlanması
 • İşlevsel bağımsızlık, konsantrasyon ve kendini düzeltme gelişiminin teşvik edilmesi
 • Saygılı ve net iletişim yoluyla sosyal gelişimin teşvik edilmesi
 • Duyusal algıyı ve okuryazarlık ve matematiksel anlayışın gelişiminin sağlanması
 • İletişim, yaratıcılık, işbirliği ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi
 • Kendinden emin, yaratıcı bir kendini ifade edebilmek için desteklenmesi
 • Okulda ve ötesinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları beceri ve deneyime sahip çocukların desteklenmesi

Yorumunuzu Paylaşın


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir