Montessori Okulu Özellikleri

Montessori Okulu Özellikleri

Çocuğa olan ilgimiz “ona bir şeyler öğretme” hevesiyle değil, ama onun içinde yanan ve “Zeka denilen ışığın sürekli yanmasını hedefleyerek” olmalıdır.
Dr. Maria Montessori

Montessori sisteminin başarı kriteri, çocukların mutluluğuna, öğrenmeyi ve çalışmayı sevmelerine, olgunlaşmalarına bağlıdır. Montessori okulları, Dr. Maria Montessori’nin eğitim felsefesini ilke olarak edinen ve uygulayan okullardır.

Dr. Maria Montessori felsefesi, her bir çocuğun kendine has bir gelişimi ve kişiliği olduğunu vurgular. Çocuk kendi isteği ile öğrenir. Montessori felsefesinde zorlama veya ezberleme yoktur. Montessori felsefesi bilginin algı ve deneyimleme ile somutlaştırılarak öğrenilebileceğini savunur. Çocuk, bilgileri deneyimleyerek kendi isteği doğrultusunda yöntem ve bilgi için geliştirilmiş materyaller ve önceden hazırlanmış özel çevrelerde öğrenir.

Montessori Okulu özellikleri içinde temel olarak; hazırlanmış ortam, hazırlanmış yetişkin, gözlem, ihtiyaçlar ve eğilimler, karma yaş grupları, çalışma alanları ve çalışma materyalleri öne çıkar. Montessori okullarında temel amaç çocuğun mutlu olmasıdır.
Doğanın kanunları bilimin ve sanat dallarının temelini oluşturur. Bu sebepten doğa kanunlarını anlamak bilimin temelidir. Montessori okullarında özellikle çocukların çevre ve doğa ile bağ kurmaları için hazırlanmış çevreler oluşturulmuştur. Bu sebeple Montessori sınıfları, çocuğun ilgisini çekecek şekilde düzenlenmiştir. Renkler ilgi çekici, canlı ve uyumludur. Montessori eğitim alanları; rahatlatıcı ve çocukların katılımı davet edici niteliktedir. Huzurlu olan bu ortam çocukta kişisel disiplini geliştirir. Çocuklar iç alanlarda çalışabildikleri gibi dış ortamlarda da çalışabilirler.

Hazırlanmış Ortam

Çocuk, doğuştan sahip olduğu yeteneklerini doğru uyarıcılarla hazırlanmış çevrelerde geliştirebilmektedir. Montessori felsefesinde; çocuklara, araştırma, deneme, hata yapma ve hatalarını kendileri düzeltmeleri için fırsatlar tanınır. Çocuklara özgür bir ortam hazırlayarak, duyu organları ile materyallerin, renklerin ve şekillerin bilinmeyen özelliklerini keşfetmeleri sağlanır. Materyaller kapaksız ve alçak raflarda bulunur, dolayısıyla çocuk bağımsız olarak tüm materyallere ulaşabilir ve alabilir. Her şey belirli bir yerde durduğu için çocuk gereksinimi olan şeyleri nerede bulacağını bilir.

Hazırlanmış Yetişkin

Montessori rehberi olabilmek için Montessori Rehberi eğitimi alınmalı, yazılı ve sözlü sınavlardan geçerek Montessori Rehberi Sertifikası sahibi olunmalıdır. Montessori Rehberi her çocuk için ayrı ders programı hazırlar. Çocuklar adeta kendilerini inşa ederken, rehber sadece yardımcı olmalıdır.

Gözlem

Montessori Rehberi; sınıftaki çocukların gelişimlerine dair bilimsel gözlemler yapar ve bunları kaydeder. Bu gözlemler; çocuğun konsantrasyonu, odaklanma seviyesi, sosyal gelişimi, materyalleri kullanması ve algısı gibi konularda yapılır. Rehber, bu gözlemleri objektif bir şekilde değerlendirip, özel eğitim planı hazırlar.

İhtiyaçlar ve Eğilimler

Montessori yönteminin uygulamaları; hareket etme, grupla paylaşma, bağımsız olma, karar verme, düzen oluşturma, öz denetim, deneyimleyerek fikir sahibi olma, hayal gücünü kullanma, tekrar etme, konsantrasyon, çabayı ve ortaya çıkarılanı mükemmelleştirme eğilimlerine göre şekillendirilmiştir.

Karma Yaş Grubu

Çocuklar üç yıllık yaş düzenine göre gruplandırılır ve 3-6 yaş bir arada aynı rehberle eğitim görürler. Karma yaş eğitimi, sınıf içindeki küçük çocukların büyük çocukları çalışırken izlemesini ve ileride yapacağı çalışmalar hakkında fikir edinmesini, hatta potansiyeline göre ileri derecedeki çalışmalara daha erken geçmesini sağlar.

Çalışma Alanları ve Materyaller

Montessori okulu özellikleri içinde çalışma alanları ve materyaller önemli bir yere sahiptir. Çocuklar, gerçek materyallerle çalışır. Her materyalin çocukları bağımsızlaştırmak için hata kontrolü vardır. Materyaller raflara soldan sağa, kolaydan zora doğru ve somuttan soyuta olacak şekilde yerleştirilmiştir. Montessori Rehberi çocuklara çalışmaları kolaydan zora doğru sistemli bir şekilde sunar. Bir materyalde uzmanlaşan çocuk materyali geliştirerek kullanabilir.

 

Görsel kaynak

Yorumunuzu Paylaşın


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir