Montessori Okulları Neden Farklıdır?

Montessori Okulları Neden Farklıdır?

Montessori okulları, Montessori eğitim metodu çerçevesinde geleneksel okul sisteminden farklı bir işleyişe sahiptir. Montessori eğitim metoduna göre okullarda çocuk birinci plandadır, geleneksel eğitim sisteminde birinci planda öğretmen bulunur. 

Geleneksel eğitim, sınıfta bir öğrenci grubunu ve bir öğretmeni içeren öğretmen merkezli öğrenmedir. Öğrenciler öğretmenden öğrenirler. Bu modele göre öğrencilerin öğretilen tüm akademik konuları anlamaları ve böylece derslerinde üstün olmaları beklenir.

Montessori Okullarında ise;

  • Eğitim, her çocuğa özel programlanır ve uygulanır.
  • Her çocuk bireydir, kendi hızında eğitim alır.
  • Çocuklar karışık yaş uygulaması ile kendi gelişim seviyelerine göre eğitim alabilir.

Montessori Okulları ve Geleneksel Okulların Farkları

Montessori eğitimi kendine özgüdür ve çocukları öğrenme sürecinde deneyim sahibi olmaya teşvik eder. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse; Montessori okullarında eğitim, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeye yardımcı olması nedeniyle çocukların aralarındaki işi ve iş birliğini teşvik etmesini sağlamaya yöneliktir. Çocuklar, gruplar halinde ya da bireysel olarak çalışırlar ancak asıl dikkat edilen, potansiyellerini farklı yönlerden iyileştirmek için yaratıcı olmaya ihtiyaç duymalarını bilmeleridir.

İki eğitim modeli arasındaki en belirgin fark, Montessori’nin çocukların kendi doğal gereksinimlerini geliştirebilmeleri için bireysel ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Çocukların içgüdülerini doğal olarak onları ilgilendiren şeyleri anlamak için kullandıkları ve bu nedenle bu içgüdüleri geliştirmeye ihtiyaç duydukları düşünülmektedir.

Diğer bir fark ise; Montessori okulları, çocukları öğrenmeye zorlamaz. Çocukları kendiliğinden kendi istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenirler ve rehberleri tarafından ödevlerine yoğunlaşmaları için baskı görmezler. Bu, çocukların kendi iradeleri ile çalışmaya yönelmelerini sağladığı için iyi bir öğrenme yöntemidir.

Hazırlanmış Çevre

Montessori öğrenme ortamı; çocukların gözlemini kolaylaştırmak için önceden hazırlanmıştır. Çocuklar için kendi boyutlarına uygun açık raflar ve çalışma ortamları bulunur. Genel olarak yerde çalışma yapılır. Tüm çocukların ayrı ayrı çalışabileceği alanlar vardır. Materyaller Montessori metoduna uygun, belirli gelişim birimlerini destekleyen şekilde hazırlanmıştır. 5 gelişim biriminin materyalleri ayrıştırılarak yerleştirilmiştir. 

Geleneksel öğrenme ortamı çocukların sıra ve masalarda oturduğu, öğretmenin merkezde ve öğreten konumunda olduğu bir çevreye sahiptir. Sınıflarda temel olarak tahta, öğretmen masası, kitaplık, panolar, sıra ve masalar bulunur. 

Çocuğun Öğrenmeye Katılımı

Montessori eğitimi; çeşitli etkinlikler ile deneyimler üzerine çocuğun aktif katılımı ile gerçekleşir. Hazırlanmış çevrede çocuğun ulaşabileceği raflardaki materyalleri kendileri seçerek; öğrenmeye katılımları desteklenir. Özgür seçim hakkı ve aktivitesindeki zaman sınırı olmayan yapısı ile çocukların öğrenme tutkusu desteklenir. 

Geleneksel eğitimde öğretmen çocuklara öğreten konumundadır. Çocukların derse katılımı için öğretmen motive eder. 

Öğretmenin Rolü

Montessori’de öğretmen tanımlaması kullanılmaz. Rehber, çeşitli etkinlikler gerçekleştirirken çocuklara bireysel olarak kılavuzluk eder. Sınıfta rehberin rolü %20 iken, çocuğun rolü %80 olarak belirlenir. Çocuk odakta bir eğitim metodu ile rehberin ana görevi gözlem yapmaktır. Her çocuğun gelişim düzeyini gözlemleyerek onlara özel eğitim düzeni tasarlar. 

Geleneksel eğitimde; öğretmen dersi yönlendirir ve öğrencilere ne yapılacağı konusunda talimat verir. Müfredatın çocuklara aktarılması ve öğretmek, öğretmenin sorumluluğundadır. Herkes için aynı anda bir ders yapılır. 

Yaş Grupları

Montessori okullarında; farklı yaş gruplarından çocuklar aynı sınıfta bulunabilir. Sosyal gelişim ve hayata adaptasyon açısından bu önemli bir kriterdir.

Geleneksel öğrenme düzenlerindeki öğrencilerin, on iki aylık bir süreyle ölçülen belirli bir yaş grubuna uymaları beklenir. Aynı yaş grubundaki öğrenciler, eğitimi aynı sınıflarda alır. 

Müfredatın İçeriği

Montessori okullarında; müfredat öğrencilerin ihtiyaçlarına uyarlanabilir, öğrenicilerin ihtiyaçlarına uygun olduğu sürece her zaman değiştirilebilir.

Geleneksel okullarda; müfredat önceden belirlenmiş olup tüm öğrencilere aynı şekilde uygulanır.

 

Yorumunuzu Paylaşın


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir