Montessori Eğitimi Çocuklar İçin Neden Önemlidir?

Montessori Eğitimi Çocuklar İçin Neden Önemlidir?

Çocuk gelişiminde en önemli dönem, doğumdan itibaren 6 yaşa kadar olan dönemdir. Çocuklar bu dönemde çevrelerindeki bilgileri emdikleri maksimum zihin kapasitesine sahiptir. Böylece hayatlarının devamında ihtiyaçları olan bilişsel, fiziksel, sosyal, kültürel gelişimin temelleri bu dönemde atılır. Montessori eğitimi, 0-6 yaş aralığının önemine vurgu yaparak her çocuğa özel esnek bir sistem tasarlar.

Montessori okullarında, geleneksel eğitim kurumlarından farklı olan özellikler, her çocuğa ayrı eğitim uygulanmasını mümkün kılar. Eğitmenin odak nokta değil, gözlemleyen ve rehberlik eden konumunda olması ve çocuğun odağa alınması ile sistem kurulmaya başlar. Her çocuk eğitmen tarafından gözlemlenir, ilgi alanları, yetenekleri, öğrenme hızları keşfedilerek buna uygun bir program hazırlanır. Çocukların birer birey oldukları, ihtiyaçları ve özgürlük alanları oldukları bilgisi ile hareket edilir. Her çocuğun aynı aktiviteyi yaptığı çalışmalar yerine, serbest çalışma döngüleriyle çocukların ilgi alanı olan aktivitede çalışmaları sağlanır. Böylece çocuklar ilgi alanlarında gelişim sağlarken özgüven kazanırlar.

Karma yaş grubu ile verilen eğitim, çocukların sosyal hayata hazırlanması konusunda kritik öneme sahiptir. 3-6 yaş arası çocukların bir arada bulunarak, bir arada yaşamayı öğrenmesi ile sosyal hayat kazanımları gerçekleşir.

Montessori eğitiminin en önemli vurgularından biri, meraklı, soru soran ve cevap arayan, üretken bireyler yetiştirmektir. Bunu en başında çocuğun içerisindeki öğrenme tutkusunu destekleyerek sağlar. Montessori materyallerindeki görsel hata kontrol mekanizmalarıyla çocukların kendi hatalarını kendileri görmeleri, özgüvenlerini kaybetmeden hatalarını düzeltmelerini destekler. Kesintisiz çalışma döngüsü, uzun süre konsantre olma becerilerini geliştirmelerini sağlar. Özgür seçim haklarının olması, ilgi duydukları alanda çalışmalarına olanak tanır. Bunlar gibi birçok özellik, Montessori eğitiminin çocuklar üzerinde pozitif etki oluşturmasını sağlar.

Montessori eğitimi, çocukların özbakım yetilerini önemser. Çocukların kendi kendilerine yetebilmeleri ve sorumluluk alabilmeleri için özbakımlarını yapabilmeleri gerekir. Yemek yeme, temizlik, dişlerini fırçalama, giyinme gibi kişisel işler çocuklar tarafından yapılır. Böylece kendi sorumluluğunu alabilen özgüvenli bireylere dönüşmeleri desteklenir.

Montessori okullarında hazırlanmış ortam ve her çocuğun aynı aktiviteyi yapmasını zorlamayan programı, çocukların sınırlar dahilinde özgürlük kavramını anlamalarını sağlar. Her çocuk bir birey olarak kendi hızında gelişir.

Montessori eğitimini evrensel kılan ve ebeveynler tarafından tercih edilmesini sağlayan birçok sebebi vardır. Tüm bunların ışığında, toplumla ve dünyayla barış içerisinde, üretken ve mutlu bireyler yetişmesini amaçlar.

Yorumunuzu Paylaşın


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir